Kategorie

 

ODWIEDŹ NAS NA

YouTube - Emmanuel.pl

WYSYŁAMY ZA GRANICĘ!

Więcej informacji na stronie

Dostawa

Darmowa dostawa

Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie

Katechizm kl. 1 gim. - Spotkanie ze Słowem

9487
Cena katalogowa: 18,00 zł
Rabat: -1,80 zł (10 %)
16,20 zł
Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uczeń na poziomie gimnazjum podjął próby znalezienia odpowiedzi na pytania egzystencjalne i uświadomił sobie konieczność dawania świadectwa miłości do Boga w codziennym życiu. Uczeń zachęcony jest do pogłębienia wiary i ma możliwość odkrycia własnej tożsamości chrześcijańskiej.
 
Podręcznik podzielony jest na 6 działów, które są tak skonstruowane, aby uczeń mógł również wykorzystać wiedzę zdobytą na innych przedmiotach (korelacja międzyprzedmiotowa). Zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.
 
 
Struktura jednostki lekcyjnej:

    Temat lekcji - stanowi konkretyzację wskazań nowej Podstawy programowej i Programu nauczania religii.

    Cytaty biblijne -pomagają uczniom zbudować osobistą relację z Bogiem, zachęcają do samodzielnej lektury Słowa Bożego. Przekazują orędzie Ewangelii. Rozwijają wiedzę uczniów, wprowadzając ich w najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.

    Komentarze wprowadzające (NOWOŚĆ!) – ogniskują uwagę uczniów na zagadnieniu, które będzie analizowane w kolejnych etapach katechezy. Stawiając pytania oraz wprowadzając dodatkowe konteksty, zachęcają do samodzielnego myślenia i zgłębiania zagadnień poruszanych w czasie katechezy.

    Ilustracje – pełnią istotną rolę w procesie edukacyjnym, wspomagają zapamiętywanie, uzupełniają przekazywane treści poprzez wprowadzenie dodatkowych kontekstów i skojarzeń.

    Komentarze interpretacyjne (NOWOŚĆ!) – pomagają odnieść poruszane w trakcie katechezy treści do wydarzeń z życia uczniów. Rozwijają umiejętność moralnej oceny własnych czynów. Są tak dobrane by pomóc właściwie ukierunkować dyskusję i sposób myślenia katechizowanych. Pomagają w odnalezieniu argumentów wspierających formułowane w czasie zajęć tezy. Zachęcają uczniów do rozszerzenia wiedzy poprzez samodzielne sięgnięcie do książek, z których pochodzą.

    Pytania – zachęcają do refleksji i do tego, by uczniowie odnieśli poruszane w trakcie katechezy problemy do własnych życiowych doświadczeń.

    Sentencje, cytaty, informacje na marginesie (NOWOŚĆ!) – zachęcają do twórczego wykorzystania wypowiedzi, które mogą stać się dla ucznia inspiracją do samodzielnych przemyśleń. Pozwalają na rozszerzenie kontekstu przekazywanych w czasie katechezy informacji. Pomagają realizować postulat korelacji międzyprzedmiotowej poprzez odwołania między innymi do literatury, historii oraz filozofii.

    Modlitwa – jest stałym elementem kończącym katechezę. Wskazuje, że ta forma religijności jest podstawową drogą rozwoju więzi z Bogiem. Jej słowa nawiązują bezpośrednio do treści katechezy, stanowią jej podsumowanie i domknięcie.
Autor:  (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

ISBN: 978-83-7516-354-4
Ilość stron: 148
Oprawa: miękka
Format: 202x265