Początek świata - Biblia a nauka

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 832
  • Producent: Biblos

Początek świata - Biblia a nauka

Religia i nauka to dwa bardzo istotne elementy ludzkiej kultury. Bardzo istotne - bo ściśle wiążące się z ludzkim dążeniem do budowania swojego życia na prawdzie. W nauce chodzi o "prawdę ontologiczną": jak jest?, w religii o "prawdę egzystencjalną": jak być? Obydwie te prawdy (o ile w ogóle można je od siebie oddzielać) pozostają ze sobą w głębokim związku. Jedna bez drugiej  byłaby zawieszona w próżni. Oczywiście trzeba pamiętać o wszystkich dwudziestowiecznych dyskusjach na tematy prawdy, o subtelnych rozróżnieniach metajęzyków, o tym, że każde nasze poznanie jest modelowe i że prawda winna być zrelatywizowana do modelu, o syntaktyce i semantyce, i o wielu innych ważnych sprawach. To wszystko stanowi doniosłe osiągniecie, ale rzecz w tym, że ludzkie dążenie do budowania swojego życia na prawdzie jest bardziej instynktem niż wynikiem subtelnych analiz. I właśnie dlatego jest czymś tak bardzo istotnym.

ISBN 83-86889-37-3
Tarnów 1998
Ilość stron 272
Oprawa miękka
Format 125x195