Przewodnik metodyczny kl. 2 lic. i tech. - Na drogach wiary

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9466
  • Producent: Jedność
  • Cena katalogowa: 15,00 zł
  • Rabat: -1,50 zł (10 %)
  • 13,50 zł
  • szt.

Przewodnik metodyczny do podręcznika nr AZ-42-03/12-KI-2/13 zgodnego z programem nauczania religii nr AZ-4-03/12

Przewodnik metodyczny zawiera gotowe scenariusze wraz z materiałami źródłowymi, które mogą być wykorzystane w całości, bądź też stać się inspiracją dla własnych opracowań katechety.


Rozpoczyna się cyklem katechez związanych z katolickim Credo. Zwracają one uwagę na Boga, przybliżają Jego działanie, tak by poszerzyć horyzont uczniów o duchowe zaplecze rzeczywistości ziemskiej. Człowiek ukazany jest w niej jako dzieło Boga i odbicie Jego wielkości.


Rozdział II – Moja modlitwa uwypukla najpierw jej indywidualny wymiar, co ma prowadzić do modlitwy wspólnotowej, liturgicznej, która również pozwoli wyjść z sytuacji zagubienia w dzisiejszym hałaśliwym świecie.
Kolejne katechezy dostarczają uczniom pomocy w odkryciu, że Kościół nie jest instytucją, która ogranicza i zniewala, ale wspólnotą, w której mają przeznaczone dla siebie miejsce i za którą powinni czuć się odpowiedzialni (Rozdział III – Wspólnotowy wymiar mojego Kościoła). Wiara nie jest sprawą prywatną, dlatego uczniowie powinni zdobywać umiejętność manifestowania jej w swoim środowisku.


Rozdział IV (Z wiarą w roku liturgicznym) przypomina o znaczeniu liturgii w życiu chrześcijan. Dla wielu uczniów Boże Narodzenie i Wielkanoc są szczególną mobilizacją do pogłębienia swojego związku z Chrystusem. 
Rozdział V (Moje korzenie, moja przeszłość) podejmuje problematykę naszego miejsca i naszych zadań w Europie jako ludzi wierzących, realizując wskazanie Jana Pawła II, by „dobrze się zastanowić nad rzeczywistością Europy i europejskości”.


Rozdział VI (Moja miłość w perspektywie wieczności) zawiera tematy nie połączone w logiczny blok. Kilka z nich dotyczy roku liturgicznego, inne zaś są tematami okolicznościowymi.