Stary i Nowy Testament

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia ze zdjęciami z Ziemii Świętej

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia ze zdjęciami z Ziemii Świętej

Ponad 220 pięknych zdjęć z Ziemi ŚwiętejZdjęcia z Ziemi Świętej z miejsc, gdzie działy się najważniejsze wydarzenia biblijne sprawiają, że czytanie Pisma Świętego nabiera innego wymiaru.To wydanie Pisma Świętego może być również doskonałym prezentem, a jeśli ktoś wrócił z pielgrzymki z Ziemi Świętej to będzie mógł przypomnieć sobie minione chwile a swoje własne zdjęcia porównać ze zdjęcia z Biblii, i w razie potrzeby uzupełnić podpisy i opisy w swoim własnym albumie.Biblia Tysiąclecia to najpopularniejsze narodowe wydanie Pisma Świętego. Zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski, przystępne komentarze - przypisy, mapy oraz podręczny słownik biblijny. Biblia - "Księga Życia" - Verba Sacra - jest bez wątpienia najwspanialszym z dzieł w historii świata.

Rabat: 10 %
99,00 zł
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. (format brewiarzowy EKO)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. (format brewiarzowy EKO)

Tekst Pisma Świętego zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski. Polecamy bardzo praktyczne, podręczne pełne wydanie Biblii Tysiąclecia - Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w oryginalnym formacie oazowym (11x18cm) i  ekooprawie. Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego nie przypuszczał zapewne, że do historii wejdzie nie tylko wspaniała idea wakacyjnych, a dalej także stałych spotkań formacyjnych ze Słowem Bożym dla wszystkich stanów w Kościele, ale też charakterystyczny i jednocześnie bardzo wygodny format Pisma Świętego. Niech to wydanie przypomina wszystkim, że Bóg, który objawia się nam poprzez Słowo, jest Światłem i Życiem, służąc wspólnotom oazowym, a także inspirując na nowo budowanie w naszych rodzinach Bożej oazy życia i miłości

Rabat: 10 %
49,50 zł
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Mały format ze skorowidzem (Edycja Św. Pawła)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Mały format ze skorowidzem (Edycja Św. Pawła)

Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Pismo Święte dla całej rodziny - pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu. Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego: Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego. Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego. Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym. Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego. Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści. Nowoczesny i przejrzysty (2-kolorowy) układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.: - druk 2-kolorowy - przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron, - komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte, - skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym. - słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych. - rozmiar czcionki 7 Dodatkowe informacje: Realizacja projektu trwała 12 lat. Wzięło w nim udział ok. 90 osób (m.in. biblistów, redaktorów, polonistów, językoznawców). Księgi Pisma Świętego zostały przetłumaczone z języków: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Najnowsze tłumaczenie Pisma Świętego zawiera "Słowo wstępne" abp Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a także Imprimatur wydane przez bp Zygmunta Zimowskiego, Przewodniczącego Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Celem nowego przekładu Pisma Świętego nie jest wyeliminowanie z użycia istniejących przekładów, ale wzbogacenie istniejącej już tradycji translatorskiej. Różnorodność przekładów pozwala widzieć Pismo Święte z różnej perspektywy, co w konsekwencji daje lepsze i głębsze rozumienie zawartego w nim orędzia zbawczego. W 1996 r. polscy Pauliści podjęli inicjatywę nowego tłumaczenia całego Pisma Świętego z języków oryginalnych i opatrzenia go całościowym komentarzem. Rozpoczęciu prac towarzyszyła aprobata władz kościelnych oraz błogosławieństwo papieża Jana Pawła II. Wielkie znaczenie dla pomyślnego zrealizowania tego projektu miała entuzjastyczna odpowiedź polskich biblistów, którzy widzieli potrzebę przygotowania nowego tłumaczenia Pisma Świętego. Pierwszym zwieńczeniem żmudnych prac było wydanie w 2005 r. Nowego Testamentu i Psalmów. Mniej więcej dwa i pół roku po wydaniu NT i Psalmów zostały zakończone prace nad całością Pisma Świętego, które Wydawca (Edycja Świętego Pawła) z wielką radością pragnie oddać do rąk wszystkim wierzącym w Chrystusa i wszystkim ludziom dobrej woli, poszukującym Prawdy. Zgodnie z wolą bł. ks. Jakuba Alberione (1884-1971), Założyciela Rodziny Świętego Pawła, fundamentem apostolstwa zgromadzenia zakonnego Towarzystwo Świętego Pawła jest Pismo Święte. Szczególnym wyrazem służby Słowu Bożemu w Towarzystwie Świętego Pawła jest podejmowanie inicjatyw o charakterze ściśle biblijnym, do których należy dokonywanie tłumaczeń Pisma Świętego na języki nowożytne i dołączanie do nich komentarzy, dostosowanych do różnych kategorii odbiorców.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowe wydanie ilustrowane

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowe wydanie ilustrowane

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowe wydanie ilustrowanePismo Święte w przekładzie z języków oryginalnych.Opracował Zespół Biblistów Polskich.Stary testament: IV wydanieNowy Testament: V wydawnieISBN: 978-83-70145-85-9 (Pallottinum)ISBN: 978-83-60530-45-0 (Reader's Digest)Poznań-Warszawa 2009Ilość stron: 1184Oprawa: twardaFormat: 210x297 (A4)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Rodzinna Biblia Tysiąclecia z ilustracjami

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Rodzinna Biblia Tysiąclecia z ilustracjami

Szczegóły Rodzinna Biblia Tysiąclecia, wydana wspólnie przez Księgarnię św. Jacka i Wydawnictwo Pallottinum,  zawiera tekst piątego wydania Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wzbogacony o zbiór codziennych modlitw, rodzinne celebracje świąt roku kościelnego, wskazówki dotyczące wspólnego świętowania sakramentów, rodzinny rachunek sumienia, krąg biblijny, miejsce na wpisy ważnych dat z życia rodziny oraz inne elementy, stanowiące dla każdej rodziny cenną pomoc do ożywienia i umocnienia osobistego kontaktu z Bogiem. Pięknie wydana, w dużym formacie (B5 - 17,5 X 24,5), z kolorowymi reprodukcjami obrazów słynnych malarzy może stanowić wspaniały prezent dla każdej rodziny. Rodzinom, które codziennie się modlą, nie grozi ryzyko osłabienia więzi czy rozpadu. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby pozwala powierzyć Bogu bez wyjątku wszystko, z czego składa się codzienność: wielkie zmartwienia, które niepokoją, małe i duże utarczki, przebaczenia, decyzje, które trzeba podejmować, radości i wspólne świętowanie. Pozwala z całkowitą ufnością ofiarować Panu Bogu każdego z członków rodzinnej wspólnoty: Jemu zawierzać przyszłość dzieci, umacniać gorliwość i wytrwałość dorosłych, towarzyszyć pełnym nadziei wsparciem chorym i starszym. Modlitwa rodziny jest w ten sposób miejscem pamięci, która obejmuje i tych, co żyją, i tych, co odeszli, i tych, co mają przyjść na świat: rodzina staje się wspólnotą pokoleń zjednoczonych w modlitwie. We wspólnej codziennej modlitwie, połączonej z lekturą Pisma Świętego, wyraża się troska o żywą obecność w rodzinach samego Chrystusa, który umacnia wzajemną wiarę, nadzieję i miłość, który prowadzi do odkrycia i realizowania własnego powołania, a ostatecznie do pełni życia – do świętości. Istotą modlitwy jest dialog z Bogiem. Człowiek wsłuchuje się w głos swojego Stwórcy przekazywany przez Pismo Święte oraz przez wydarzenia dnia codziennego i stara się udzielić Mu osobistej odpowiedzi. Szczególnie modlitwa biblijna uwrażliwia człowieka na obecność i działanie Chrystusa. Pozwala bliżej poznać Jego Osobę i z miłością przylgnąć do Niego dojrzałym umysłem i sercem. Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do takiej modlitwy. Czytanie Pisma Świętego w rodzinie przygotowuje do udziału we Mszy Świętej. Stół Słowa Bożego został na nowo bogato zastawiony i warto, a nawet trzeba, rozważyć Słowo w prywatnej czy rodzinnej lekturze, zanim usłyszymy je w liturgicznej proklamacji w Kościele. Wychowanie do udziału w liturgii jest jednym z najważniejszych postulatów odnowy po Soborze Watykańskim II. Rodzinna Biblia Tysiąclecia zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski, przystępne komentarze - przypisy, mapy oraz podręczny słownik biblijny. Polskie tłumaczenie z języków oryginalnych, znane pod historycznym już tytułem Biblia Tysiąclecia jest szczególnym znakiem obecności Boga i Jego Objawienia w najnowszej historii naszego narodu. Obok tekstu Pisma Świętego Rodzinna Biblia Tysiąclecia zawiera także: Słowo wstępne (abp Damian Zimoń) Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin                                  

Pismo Święte Starego Testamentu

Pismo Święte Starego Testamentu

KSIĄŻKA NIEDOSTĘPNA   Pismo Święte Starego Testamentu ISBN 83-88348-07-8 Olsztyn 2000 Ilość stron 1028 Oprawa twarda Format 155x211

Pismo Święte Starego Testamentu

Pismo Święte Starego Testamentu

Pismo Święte Starego TestamentuPismo Święte Starego Testamentu, zawiera tekst z V wydania Biblii Tysiąclecia, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez konferencję Episkopatu Polski. Jest to uzupełnienie do wcześniej wydanego Nowego Testamentu.ISBN: 978-83-7014-618-4Poznań 2009Ilośćs tron: 1300Oprawa: twardaFormat: 125x175

Pismo Święte Stary i Nowy Testament - skóropodobna biała

Pismo Święte Stary i Nowy Testament - skóropodobna biała

Jednotomowa edycja Pisma Świętego, tzw. Biblia Poznańska,  przyjęta z powszechnym uznaniem dla pracy autorów przekładu oraz wstępów i komentarzy.Nowa szata graficzna dobrze znanej Biblii Poznańskiej. Zalety:- zdaniem biblistów najlepszy polski przekład Pisma Świętego- każda księga poprzedzona wstępem- praktyczne przypisy- zrozumiały język- komentarzeWydanie w podręcznym formacie. Publikacja idealna jako prezent dla naszych bliskich i przyjaciół.

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka Chrztu

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka Chrztu

Jednotomowa edycja Pisma Świętego, tzw. Biblia Poznańska, przyjęta z powszechnym uznaniem dla pracy autorów przekładu oraz wstępów i komentarzy.Nowa szata graficzna dobrze znanej Biblii Poznańskiej.Zalety:- zdaniem biblistów najlepszy polski przekład Pisma Świętego- każda księga poprzedzona wstępem- praktyczne przypisy- zrozumiały język- komentarzeWydanie w podręcznym formacie.

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka I Komunii Świętej

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka I Komunii Świętej

Jednotomowa edycja Pisma Świętego, tzw. Biblia Poznańska, przyjęta z powszechnym uznaniem dla pracy autorów przekładu oraz wstępów i komentarzy.Nowa szata graficzna dobrze znanej Biblii Poznańskiej.Zalety:- zdaniem biblistów najlepszy polski przekład Pisma Świętego- każda księga poprzedzona wstępem- praktyczne przypisy- zrozumiały język- komentarzeWydanie w podręcznym formacie

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka sakramentu bierzmowania

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka sakramentu bierzmowania

Jednotomowa edycja Pisma Świętego, tzw. Biblia Poznańska, przyjęta z powszechnym uznaniem dla pracy autorów przekładu oraz wstępów i komentarzy.Nowa szata graficzna dobrze znanej Biblii Poznańskiej.Zalety:- zdaniem biblistów najlepszy polski przekład Pisma Świętego- każda księga poprzedzona wstępem- praktyczne przypisy- zrozumiały język- komentarzeWydanie w podręcznym formacie

Rabat: 10 %
67,50 zł
Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka sakramentu małżeństwa

Pismo Święte Stary i Nowy Testament Pamiątka sakramentu małżeństwa

Jednotomowa edycja Pisma Świętego, tzw. Biblia Poznańska, przyjęta z powszechnym uznaniem dla pracy autorów przekładu oraz wstępów i komentarzy.Nowa szata graficzna dobrze znanej Biblii Poznańskiej.Zalety:- zdaniem biblistów najlepszy polski przekład Pisma Świętego- każda księga poprzedzona wstępem- praktyczne przypisy- zrozumiały język- komentarzeWydanie w podręcznym formacie.

Pismo Święte Stary i Nowy Testament. Biblia dla rodziny (duża czcionka)

Pismo Święte Stary i Nowy Testament. Biblia dla rodziny (duża czcionka)

Format A4 z dużym drukiem. W odpowiedzi na liczne prośby czytelników Biblii Paulistów, z myślą o polskich rodzinach, przygotowaliśmy wydanie dużym drukiem. Kierujemy je zarówno do osób starszych i słabowidzących, jak również młodszych członków rodziny.Mamy nadzieję, że ta nowa forma pomoże w zgłębianiu przesłania biblijnego i będzie zachętą do wspólnej lektury Pisma Świętego. Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (Biblia Paulistów) Cechy charakterystyczne Pisma Świętego w formacie A4:– Czytelna i powiększona czcionka tekstu biblijnego i komentarza.– Zaokrąglone rogi okładki zapewniające młodszym czytelnikom bezpieczne korzystanie z Biblii.– Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzu do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym. – Komentarze do poszczególnych fragmentów biblijnych, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte. – Unikanie w komentarzu specjalistycznego języka teologicznego. – Miejsce na wpisanie dedykacji. – Zwięzłe wprowadzenia do poszczególnych ksiąg biblijnych. – Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający na wygodne korzystanie z Pisma Świętego: skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w górnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym, dwukolumnowy i dwukolorowy układ tekstu Biblii i komentarza, ułatwiający czytanie ze skupieniem. – Każdy egzemplarz zapakowany w kartonowe opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w transporcie. – 2 tasiemki.

Pismo Święte ze skorowidzem - Biblia Tysiąclecia wydanie 3

Pismo Święte ze skorowidzem - Biblia Tysiąclecia wydanie 3

Pismo Święte ze skorowidzem - Biblia Tysiąclecia wydanie 3 Pismo Święte ze skorowidzem ułatwiającym wyszukiwanie Biblia Tysiąclecia to najpopularniejsze narodowe wydanie Pisma Świętego. Zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski, przystępne komentarze - przypisy, mapy oraz podręczny słownik biblijny. Biblia - "Księga Życia" - Verba Sacra - jest bez wątpienia najwspanialszym z dzieł w historii świata, bestsellerem wszechczasów. Pismo Święte w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich.Biblia Tysiąclecia wydanie 3 - Stary i Nowy Testament Wykonanie indeksów palcowych: Wydawnictwo Emmanuel

Stary Testament tom 1

Stary Testament tom 1

Stary Testament tom 1 Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym, dnia 2 maja 1997r., zgodnie z kan. 825 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wyraziła zgodę na wydanie polskiego tłumaczenia Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w opracowaniu Jego Ekselencji Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka. ISBN 978-83-7300-731-4 Sandomierz 2007 Ilość stron 456 Oprawa twarda Format 105x140

Stary Testament tom 2

Stary Testament tom 2

Stary Testament tom 2 Drugi tom Pisma Świętego Starego Testamentu. Wydanie charakteryzuje się piękną oprawą graficzną i małym, kieszonkowym formatem. ISBN 978-83-7300-732-1 Sandomierz 2007 Ilość stron 808 Oprawa twarda Format 105x140

Stary Testament tom 3

Stary Testament tom 3

Stary Testament tom 3 Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym, dnia 2 maja 1997r., zgodnie z kan. 825 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wyraziła zgodę na wydanie polskiego tłumaczenia Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w opracowaniu Jego Ekselencji Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka. ISBN 978-83-7300-733-8 Sandomierz 2007 Ilość stron 562 Oprawa twarda Format 102x140

Stary Testament tom 4

Stary Testament tom 4

Stary Testament tom 4 Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym, dnia 2 maja 1997r., zgodnie z kan. 825 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wyraziła zgodę na wydanie polskiego tłumaczenia Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w opracowaniu Jego Ekselencji Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka. ISBN 978-83-7300-734-5 Sandomierz 2007 Ilość stron 666 Oprawa twarda Format 105x140

Studio Biblijne v. 1.5 Start Edition - CD

Studio Biblijne v. 1.5 Start Edition - CD

Studio Biblijne v. 1.5 Start Edition - CDBiblioteka Pisma Świętego na płycie CD ROMNowe spojrzenie na starożytne dziełoJednym z największych sukcesów naszej cywilizacji jest umiejętność gromadzenia potężnych zasobów informacji oraz ich udostępniania. Próbując przedstawić ponadczasowe piękno Biblii, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki stworzyliśmy Studio Biblijne - bibliotekę Pisma Świętego. Na płycie CD-ROM zgromadziliśmy wszystkie najpopularniejsze przekłady całej Biblii na język polski wraz z łacińską Wulgatą i przekładami angielskimi. W roli uzupełnienia książkowego wydania Biblii nic nie jest w stanie zastąpić programu Studio Biblijne. Biblioteka tekstów w postaci elektronicznej daje całkowicie nowe podejście do zagadnień powiązanych z wszelkim badaniem Biblii. Aby zrozumieć głębię myśli Pisma Świętego, nie zapełniaj swojego biurka stosami tomów. Nie trać czasu na ciągłe przeszukiwanie kartek. Już teraz wszystko możesz mieć uporządkowane w swoim komputerze.Szybka pracaCzas realizowania zamierzeń jest nieporównywalnie szybszy niż w przypadku wydań tradycyjnych. Studio Biblijne pozwala zaoszczędzić wiele czasu pożytkując go na cenne rozmyślania. Wybrane przekłady możesz bardzo szybko porównać wyświetlając je interlinearnie. Możesz także w ciągu chwili, przeszukać całe tomy i znaleźć dowolne słowa, posługując się własnymi kryteriami wyszukiwania.Standardowe wyposażenie programu Studio Biblijne to narzędzia do szybkiego poruszania się w tekście, tworzenia i edycji tematów biblijnych, odsyłaczy i profesjonalnych zakładek. Program jest w pełni zgodny z innymi programami Windows. Można przenosić wersety do ulubionego edytora tekstu, włączać je do swojej pracy lub upiększyć własną korespondencję cytatami z Biblii.Rozwijająca się bibliotekaMożesz posiadać aż 7 tytułów zgromadzonych na płycie CD-ROM. Są wśród nich trzy największe przekłady Biblii na język polski. Wkrótce będziesz mógł wzbogacić swoją elektroniczną bibliotekę o nowe pozycje, włączając inne tłumaczenia Biblii oraz teksty pomocnicze: komentarze, książki, pisma i zasoby multimedialne.Podsumowanie możliwości programu Studio Biblijne Już teraz możesz korzystać z biblioteki tekstów: Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska, Biblia Warszawsko-Praska, Biblia Gdańska, Authorized Version, Young Literal Translation, Webster Bible, Wulgata. Możesz porównywać dowolne przekłady wyświetlając je interlinearnie! Jest to jedyny w swoim rodzaju interliniał dowolnych tłumaczeń. Możesz widzieć jednocześnie dwa różne fragmenty tekstu. Będzie Ci to pomocne przy porównywaniu np. ksiąg Królewskich i Kronik. Inteligentny Nawigator służy aby szybko i łatwo poruszać się w tekście. Rozpoznaje gdy skracasz nazwy miejsc w tekście oraz ksiąg, umożliwia tworzenie Twoich synonimów nazw ksiąg, oraz pamięta wersety wędrówki przez Pismo Święte. Konkordancja, to najpotężniejsze narzędzie pakietu Studio Biblijne. Szybko znajdziesz każdy pojedynczy wyraz. Pozwala na wyszukiwanie w dowolnym zakresie: słów, fraz, fragmentów słów - końcówek, początków, pojedynczych liter, wielu słów itd. Możesz dowolnie łączyć ww. kryteria wyszukiwania. Studio Biblijne daje Ci możliwość kolekcjonowania wybranych wersetów tworząc tzw. tematy biblijne. Program dostarczany jest już z 220 gotowymi tematami. W skład pakietu wchodzi rozbudowany system zakładek, niezastąpiony w szybkim poruszaniu się w tekście. Za pomocą jednej zakładki można zaznaczyć jednocześnie 32 tysiące miejsc, czyli tyle, ile jest wersetów w Biblii. Studio Biblijne wyposażone jest w odsyłacze do wersetów podobnych. Edytor zapewnia Tobie, oprócz edycji dostarczonych z pakietem tysięcy odsyłaczy, tworzenie i dodawanie własnych. Istnieje możliwość pisania komentarzy każdego rozdziału i wersetu. Wersety biblijne można łatwo przenosić do innych aplikacji Windows (np. do Microsoft Word). Dzięki temu można je łatwo włączyć do dowolnej pracy, bądź upiększyć własną korespondencję wersetami zaczerpniętymi z Biblii. Kreator kopii zapasowej zabezpieczy Twoją pracę przed awarią sprzętu. Pakiet Studio Biblijne jest elastyczny - możesz go dostosować do własnych potrzeb, zmieniając opcje, czcionki, kolory czy też język, bądź sposób notacji wersetu (polski, amerykański). Studio Biblijne można rozbudowywać o nowe przekłady, komentarze a także wszelkie materiały pomocnicze przy studium Słowa Bożego. Program posiada Pomoc o wiele lepszą od frustrujących helpów Windows. Studio Biblijne wyposażono także w podręcznik użytkownika programu.