Marcin Jakimowicz

Marcin Jakimowicz

Marcin Jakimowicz  − redaktor „Gościa Niedzielnego”, pisarz. Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego (1995). Mieszka w Katowicach. Żonaty, ma 3 dzieci. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „W drodze”, „Brulionie”, „Frondzie”, „Liście” i „Więzi”.