ABC CHRZEŚCIJANINA. MAŁY SLOWNIK

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3843
  • Producent: Verbinum

NAKŁAD WYCZERPANY!!! ABC CHRZEŚCIJANINA. MAŁY SLOWNIK
Nowe wydanie

Zaktualizowane, zrewidowane, poprawione i poszerzone trzecie wydanie „ABC chrześcijanina”, swego rodzaju wademekum, a więc książki, w której można znaleźć wstępną informację o szeroko rozumianym Kościele i wierze chrześcijańskiej, o Piśmie Świętym i liturgii, o chrześcijańskiej myśli filozoficznej i teologicznej, o kontekście kulturoworeligijnym, w którym dziś żyje i działa wyznawca Chrystusa.

Nie są to z pewnością tematy martwe, przestarzałe i niemodne. Wręcz przeciwnie – Kościół, wiara, papież, moralność, kult, parafia, proboszcz, nauka religii, aborcja, konkordat to przecież kwestie niemal codziennie poruszane w środkach masowego przekazu, sprawy żywe, bulwersujące, często bolesne, ale zawsze ważne.
„ABC chrześcijanina” chce być przewodnikiem i pierwszym informatorem o tych sprawach dla wszystkich, którzy poszukują szybkiej odpowiedzi i elementarnej informacji.