Błogosławiony Emil Szramek. Męczennik (ebook-PDF)

  • 19,90 zł
  • szt.

Książka otwiera serię Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku.

Książka zawiera publikację dokumentów, wspomnień listów obozowych związanych z męczeństwem ks. Emila Szramka – wyniesionego na ołtarze w 1999 roku. Historyk znajdzie tu krytyczne wydanie licznych dokumentów z ostatniego etapu życia proboszcza parafii Mariackiej w Katowicach. Do najważniejszych dokumentów należą listy obozowe, krytycznie wydane, opatrzone komentarzem i wyjaśniające okoliczności napisania listu a zwłaszcza identyfikacją najbliższych ks. Szramkowi osób. Znajdziemy tu również wybór wspomnień, relacji, drobnych zapisków, ludzi, którzy byli blisko ks.Szramka zarówno w Katowicach, ale i potem – na ostatniej drodze życia – w obozie w Dachau. Lektura dokumentów pozwala na zbudowanie obrazu kapłana, Polaka, męczennika, niezłomnego świadka wiary umęczonego, ale i Zmartwychwstałego Chrystusa.

Książka wydana w wersji elektronicznej - PDF.