CO TO JEST LITURGIA?

CO TO JEST LITURGIA?

„Zeszyty Formacji Liturgicznej” to pomoce duszpasterskie wydawane z mandatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. W ramach serii ukazywać się będą zeszyty tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym rozumienia liturgii, uczestnictwa w niej oraz podejmowania współodpowiedzialności za jej kształt. Każdy zeszyt zawierać będzie dwie części: pierwszą – o charakterze pogłębionego, teologicznego opracowania tematu i drugą, w której zamieszczone zostaną sugestie dla głoszących homilie i katechetów oraz propozycje spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pierwszy – rozpoczynający nową serię wydawniczą – zeszyt wprowadza w szeroką problematykę liturgiczną. Pomaga odpowiedzieć na pytania: Czym jest liturgia? Jak była rozumiana w historii Kościoła? Jakie rozumienie liturgii przekazuje nam Sobór Watykański II? Jaka jest relacja liturgii do nabożeństw? Ukazuje istotne cechy liturgii, a przez to wskazuje sposób jej przeżywania. Oprócz ogólnej refleksji nad liturgią zawiera propozycje spotkań w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ISBN: 83-89238-04-7
Kraków 2006
Ilość strona: 88
Oprawa: miękka
Format: 145x208