Czytając wielkich na początku drogi (darmowy e-book)

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9805
  • Producent: EMMANUEL

Romano Guardini,
Hans Urs von Balthasar,
Joseph Ratzinger,
Grerald O'Colins
w pracach młodych teologów

[...] zgłębianie teologii można i należy rozumieć jako długi, życiowy proces. I to proces naznaczony pokorą uczenia się od innych [...]. Pomaga w nim 5 lat wytężonej pracy studenta na kierunku „teologia". Ale z całą pewnością nie na tym ów proces się kończy. [...] Chodzi przecież o odkrywanie Tego, który Jest, i o rozumienie siebie i świata przed Jego Obliczem. Kto odczuwa tu tchnienie wieczności, ten staje się teologiem, który nie zatrzyma się na uzyskaniu dyplomu studiów wyższych. Dobrze jest, gdy na początku drogi teologicznego myślenia znajdzie się mądrych przewodników - wielkich teologów, którzy uczą szacunku wobec Tajemnicy Boga i uczciwości w poszukiwaniach. Poświęcone im badania mają szansę wyżłobić w umyśle i sercu adepta teologii ścieżki rzetelnego myślenia i bystrej obserwacji świata, połączonych z kontemplacją chrześcijańskiego misterium. Prezentowane w niniejszej książce treści to owoc takiego spotkania młodych teologów ze znanymi i uznanymi autorami, którzy bez wątpienia zasługują na miano mistrzów-autorytetów w teologii.

Ze „Słowa promotorów"

Darmowy e-book do pobrania w formacie PDF.