Dojrzewanie duchowe. Droga świętego Pawła CD mp3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

  • 24,90 zł
  • szt.

Dojrzewanie duchowe św. Pawła, jego nawrócenie i przemiana jest świetnym przykładem metamorfozy, która musi się dokonać w życiu chrześcijanina.

“Każdy z nas otrzymał wiele u progu swego istnienia, ale jakże często nie korzystamy z tego 'wiele'!”- usłyszymy. Musimy odkrywać to, co zostało nam dane we chrzcie świętym. Potrzeba także nawrócenia- czyli powrotu na drogę, jaką przygotował nam Bóg w swoim zamyśle, kiedy nas stwarzał...

Prawdziwe apostolstwo wynika zawsze z kontemplacji, z głębokiej relacji z Bogiem- co widać wyraźnie u św. Pawła.  Aby było ono możliwe potrzeba  kopernikańskiego przewrotu:  przejścia od religii prawa do religii wynikającej ze spotkania Żywego Boga. Trzeba też uwierzyć, że im bardziej umieramy dla siebie, wpatrując się w Chrystusa, tym bardziej siebie odnajdujemy...!

Warto posłuchać, żeby zacząć dojrzewać!!! Odwagi !!!