Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II - ks. Jarosław Międzybrodzki

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 26
  • Producent: EMMANUEL

Z recenzji rozprawy doktorskiej:

Podjęcie tematu z zakresu duchowości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II należyprzyjąć z wielkim zadowoleniem. Po pierwsze z uwagi na samą duchowość kapłańskąa podrugie z uwagi na osobę i nauczanie Jana Pawła II. Wprawdzie posiadamy kilka prób syntezy duchowości kapłańskiej, jednak albo nie uwzględniają one w pełni bogactwa najnowszej nauki Kościoła w tym względzie, albo nie stanowią zadowalającej pod względem metodologicznym syntezy. Po opublikowaniu rozprawy doktorskiej Ks. Jarosława Międzybrodzkiego, co powinno stać się jak najszybciej, ten niedosyt, odczuwany zwłaszcza przez teologów duchowości, w dużej mierze o ile nie całkowicie, zostanie zaspokojony. (...) Temat rozprawy, jakkolwiek nie jest oryginalny w swoim brzmieniu, jak dotąd nie został opracowany w oparciu o takie źródła i z takiego punktu widzenia. Autor przestudiował i wydobył z ogromnej ilości tekstów Jana Pawła II świeżą i dynamiczną koncepcję duchowości kapłańskiej. (...) Autor ofiaruje kapłanom naukowe opracowanie ich duchowości w oparciu o najnowsze nauczanie Kościoła obecne w pontyfikacie Jana Pawła II. Następnie podkreślić należy sposób, w jaki założony sobie cel osiągnął. Autor stworzył obszerną, teologicznie i językowo świeżą syntezę duchowości kapłańskiej. Wykazał się przy tym dobrym panowaniem nad niezwykle rozległym materiałem badawczym i dużą naukową dojrzałością.
O. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

Największą wartością tych badań jest, w moim przekonaniu, ich zakrój: pragnienie zmierzenia się z potężnym wyzwaniem - z Jana Pawła II teologią kapłaństwa. To bardzo ambitne zamierzenie. Staje bowiem wówczas przed nami - przed Autorem dysertacji szczególnie -niebywały gąszcz tekstów i potęga perspektywy. Ale też to właśnie jesteśmy winni naszej współczesności jako polscy teologowie: analizować, interpretować, intelektualnie i duchowo "ogarniać" dorobek "polskiego Papieża", wszczepiać myśl jego w myślenie naszej epoki. (...) O powodzeniu przedsięwzięcia decyduje przede wszystkim gruntowne "oczytanie" Autora. Wielka bibliografia, która zamyka wydruk dysertacji znajduje swoje odzwierciedlenie w tekście rozprawy: Międzybrodzki przeczytał wszystko co napisał Jan Paweł II na temat kapłaństwa i prawdopodobnie większość z tego co o tym napisali inni... l to owocuje erupcją refleksji, skojarzeń, cytacji, interpretacji. (...)
Oczywiście, tu -jak w wielu innych dziedzinach współczesnej dogmatyki, zaciera się ostrość granicy miedzy tym co "doktrynalne" a tym co "duchowościowe". Ks. Międzybrodzki podkreśla to kilka razy, prawie zawsze z lekka się usprawiedliwiając. Niepotrzebnie, bo ma rację w ten sposób konstruując swój wywód. Trwające kilka wieków rozejście się dróg dogmatyki i teologii duchowości było szkodliwe dla obu tych subdyscyplin teologicznych. Najciekawsze efekty "zatarcia granicy" dog maty czno-duchowościowej dokonują się - na kartach dysertacji - w chrystologii i mariologii. To one łącznie - idąc wiernie tropem myśli Jana Pawła II - nadają rozumieniu kapłaństwa rys głęboki i "bezpieczny", tradycyjny i nowoczesny zarazem.
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

ks. Jarosław Międzybrodzki
ISBN 978-83-86704-24-8 
Katowice 2007 
Ilość stron 504 
Oprawa miękka 
Format 145x207