Emmanuel na drogach świata. Rozważania na każdy dzień Adwentu

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12695
  • Producent: Salwator

Ewangelia każdego dnia Adwentu, staje się punktem wyjścia do niniejszych rozważań. Zatrzymują się one z jednej strony na postaci Jezusa, a z drugiej ogarniają człowieka w jego codzienności. To taka "adwentowa droga do Bożego Narodzenia".

Ten przewodnik duchowy na czas Adwentu jest okazją, by przemierzyć pewien odcinek drogi wraz z mężczyznami i kobietami trzeciego tysiąclecia. Refleksje wypływające z rozważania fragmentu Ewangelii na każdy dzień to próba dania Chrystusowi możliwości stawania się coraz bliższym dla człowieka, dzięki odkryciu Jego ludzkich rysów. To także próba pozwolenia człowiekowi na spojrzenie w górę, na radość życia dzięki przyjęciu własnego czlowieczństwa jako daru Pana, miejsca,w którym objawia się Bóg.  Emmanuelem jest dziś każdy chrześćjanin, który swym życiem głosi miłość Boga do ludzi na drogach świata, ofiarowując samego siebie na wzór Jezusa.

Autor: Diana Papa
Format: 105x175
Stron: 174
ISBN: 83-88119-39-7