Ewangelia według świętego Łukasza

  • szt.
  • Cena katalogowa: 10,00 zł
  • Rabat: -1,00 zł (10 %)
  • 9,00 zł

Ewangelia według świętego Łukasza
W przekładzie z języka greckiego

Prezentowana pozycja to publikacja Wydawnictwa "Pallottinum" zawierająca tekst Ewangelii według świętego Łukasza pochodzący z piątego wydania Biblii Tysiąclecia, dedykowana szczególnie z okazji Roku Jubileuszowego na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

Ewangelia wg. św. Łukasza, jedna z czterech Ewangelii wchodzących w kanon Nowego Testamentu, została spisana najprawdopodobniej na polecenie i pod nadzorem Pawła Apostoła. Zawiera cały szereg przypowieści biblijnych i informacji o cudach czynionych przez Jezusa.
W sposobie przedstawiania zbawczego dzieła Jezusa, podobnie jak w Listach Pawła, na plan pierwszy wysuwa się temat męki i zmartwychwstania.
Jezus z Ewangelii Łukasza jest ciągle w drodze do swej śmierci i zmartwychwstania, jest pełen dobroci i przebywa często na modlitwie. Szczególną miłością darzy biednych, upośledzonych, załamanych na duchu, powszechnie wzgardzonych, jak np. celnicy i grzesznicy. Jedynie w Ewangelii Łukasza odnajdziemy przypowieść o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym oraz opisy cudownych uzdrowień przez Jezusa, świadczących równocześnie o medycznej wiedzy autora.

ISBN: 83-7014-297-4
Poznań 1997
Ilość stron: 107
Oprawa miękka