Godność osoby a czystość i wstydliwość ks. Franciszek Blachnicki

W serii Podwaliny prezentujemy teksty ks. Franciszka Blachnickiego, podstawowe dla zrozumienia charyzmatu, którym służył Kościołowi osobiście i przez inicjowane i prowadzone dzieła. „Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu” wszystkich, którzy w nim chcą uczestniczyć włączając się w konkretne dzieła to było pragnienie Ojca Franciszka. Z nadzieją, że to skromne przedsięwzięcie wydawnicze przyczyni się choć trochę do spełnienia duchowego testamentu Założyciela Ruchu Światło-Życie, zamierzamy przekazywać Jego teksty.