Idea „powołania świeckich" w katolickiej doktrynie społecznej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8063
  • Producent: EMMANUEL

Praca Aleksandra Bańki porusza zagadnienie stosunkowo nowe w dwutysiącletniej historii Kościoła katolickiego, zarazem jednak zagadnienie bez wątpienia niemałej wagi. Problem „powołania świeckich" ma bowiem doniosłe znaczenie zarówno z perspektyw)' teologicznej, eklezjalnej jak i społeczno-politycznej. Autor porusza wszystkie wspomniane aspekty, koncentruje się jednak przede wszystkim na miejscu „powołania świeckich" w doktrynie społecznej (...). Autor udowadnia, że dysponuje znakomitym przygotowaniem merytorycznym, którego fundamentem jest dogłębna znajomość zarówno tekstów źródłowych jak i literatury przedmiotu. Na podkreślenie zasługuje też znakomity język monografii. Autor posługuje się świetnym stylem, tak precyzyjnym i fachowym, jak i zarazem prostym i przyjaznym dla czytelnika.

dr hab. Piotr Świercz, prof. Ignatianum