Jan Paweł II. Początek pontyfikatu - CD

Jan Paweł II. Początek pontyfikatu - CD

Dzień 16 października 1978 roku stał się początkiem pontyfikatu Papieża Polaka, który zmienił oblicze ziemi. Dziś, z perspektywy 30 lat, rozumiemy to jeszcze lepiej. Płyta „Jan Paweł II. Początek pontyfikatu”, daje nam możliwość powrotu do tamtych wydarzeń. Znajdziemy na niej pierwsze przemówienia Jana Pawła II po wyborze na Tron Piotrowy, jak również wypowiedzi Prymasa St. Wyszyńskiego komentujące to wydarzenie.

1. Kard. Pericle Felici, Habemus Papam (16.X.1978r.)
2. Jan Paweł II, Pierwsze przemówienie i błogosławieństwo apostolskie (16.X.1978r.)
3. Życiorys Karola Wojtyły
4. Kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie w Radiu Watykańskim (17.X.1978r.)
5. Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w Poliklinice Gemelli (17.X.1978r.)
6. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. inaugurującej nowy pontyfikat (22.X.1978r.)
7. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży oraz do pielgrzymów polskich podczas modlitwy Anioł Pański (22.X.1978r.)
8. Komentarz do audiencji dla Polaków (23.X.1978r.)
9. Kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie podczas audiencji dla Polaków (23.X.1978r.)
10. Jan Paweł II, Przemówienie do Polaków i Archidiecezji Krakowskiej podczas audiencji dla Polaków (23.X.1978r.)