Karty pracy kl. 3 liceum i 3 i 4 technikum - Moje miejsce w rodzinie

  • 16,00 zł
  • szt.

Zadania umieszczone w kartach pracy korespondują z wymaganiami edukacyjnymi określonymi na ten poziom w programie nauki religii.

Zaproponowane ćwiczenia zainspirują ucznia do kreatywnego myślenia, pomogą mu w rozwijaniu kluczowych umiejętności, które później wykorzysta podczas egzaminu maturalnego. Ponadto przygotują go do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Ciekawe ćwiczenia zachęcą słuchacza do korzystania z różnych źródeł informacji, co pozwoli na rozwój dalszych umiejętności. Zadania w kartach pracy usystematyzują wiadomości, utrwalą zdobytą wiedzę, a prowadzącemu pomogą w sprawdzeni stopnia realizacji programu.