Katechizm kl. 1 liceum i technikum - Moje miejsce w Kościele

  • 19,00 zł
  • szt.
Podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Podzielony jest na 6 działów i zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Zasugerowany układ ma pomóc uczniowi w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele.
Zaproponowana tematyka porusza problemy egzystencjalne, które pomogą młodemu człowiekowi
w przeanalizowaniu własnych postaw, działań i decyzji.  Dostarczają również rzetelnej wiedzy teologicznej, opartej na nauczaniu Kościoła.
Ciekawe połączenie współczesnych autorów i ich refleksji ze źródłami biblijnymi przygotują
młodego człowieka do wejścia w dorosłe  życie i uświadomienia mu potrzeby podejmowania odpowiedzialnych decyzji, zgodnych z nauką Chrystusa.
Stawiane uczniowi  pytania, zainspirują go do kreatywnego myślenia, dialogu i dyskusji
podczas lekcji. Doprowadzą młodzież do stwierdzenia, iż nie ma sprzeczności pomiędzy
wiarą, wiedzą a życiem osobistym.
Ciekawa szata graficzna odgrywa istotną rolę dydaktyczno-wychowawczą i pomaga uczniowi w wykazaniu się wiedzą zdobytą na innych przedmiotach.