Katechizm kl. 3 liceum i 3 i 4 technikum - Moje miejsce w rodzinie

  • 19,00 zł
  • szt.

Program realizowany w III klasie szkoły ponadgimnazjalnej jest kontynuacją tematyki poruszanej w latach poprzednich.


Zaproponowany układ ma pomóc katechizowanym w hierarchizacji zadań względem małżeństwa i rodziny, jakie spoczywają na uczniu Chrystusa.


Poruszana na tym poziomie edukacyjnym problematyka jest interesująca dla młodego człowieka, bowiem wchodzi on w dorosłe życie i staje przed wyborem swojej drogi życiowej.
Zawarty w podręczniku materiał dostarcza rzetelnej wiedzy teologicznej zgodnej z nauką Kościoła, który wspólnie podczas zajęć można przedyskutowć. Dzięki temu uczeń interpretuje egzystencjalnie wiedzę religijną.


Połączenie wypowiedzi współczesnych twórców, ich refleksji ze źródłami biblijnymi daje uczniowi możliwość konfrontacji z własnymi poglądami. Przygotowuje go do świadomych i odpowiedzialnych wyborów, zgodnych z nauką Chrystusa.


Stawianie problemowych pytań, zainspiruje ucznia do kreatywnego myślenia, dialogu i polemiki podczas lekcji. Ukierunkowanie w kierunku kreatywności pomoże w systematycznym rozwoju wiary i konfrontacji z własnym doświadczeniem.

 

Ciekawa szata graficzna jest inspiracją dla ucznia do wykorzystania wiedzy zdobytej na innych przedmiotach.