Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu

  • Cena katalogowa: 180,00 zł
  • Rabat: -18,00 zł (10 %)
  • 162,00 zł
  • szt.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu

Głosząc tajemnicę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz tajemnicę wcielenia Syna jako wydarzenia niosącego zbawienie całej ludzkości (Deklaracja Dominus Iesus, nr 1), Kościól niezłomnie wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Do podstawowej treści chrześcijańskiego wyznania wiary należy przeświadczenie, że Bóg, stając się w osobie Jezusa z Nazaretu prawdziwym człowiekiem, wszedł - najgłębiej jak to możliwe - w dzieje ludzkości. To najbardziej niezwykłe wydarzenie zbawcze można i trzeba umiejscawiać w określonych ramach czasu i przestrzeni. To dzięki nim istnieje historia i geografia zbawienia, zaś obie mają doniosły wymiar i wydźwięk teologiczny.
W kontekście przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, a także w trakcie jego uroczystych obchodów jeszcze raz stało się jasne, że najbardziej fundamentalnym odniesieniem dla chrześcijanina jest wzgląd na to, że wcielenie Syna Bożego oznacza "pełnię czasu". W Liście apostolskim Tertio Millennia adveniente Jan Pawel II napisał: "W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony świat, w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w »pelni czasu« Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bożego na końcu czasów. Aby je pełniej poznawać i zrozumieć, trzeba koniecznie uwzględnić realia czasowo-przestrzenne, w których miało ono miejsce.
Wszechstronne poznawanie historyczno-kulturowego tła Nowego Testamentu stanowi przede wszystkim rezultat podjęcia i żywiołowego rozwoju w Kościele badań historyczno-krytycznych i literackich nad Biblią. Ten bogaty dorobek wpisuje się w żmudne poszukiwania podejmowane przez chrześcijan różnych wyznań; ogromna część owych poszukiwań podporządkowana jest potrzebom duszpasterskim i misyjnym. Wiośnie duszpasterze i głosiciele Slowa Bożego stale potrzebują pomocy naukowych opracowanych przez specjalistów z różnych dziedzin, które pozwalają lepiej rozumieć, poprawniej wykładać oraz skuteczniej głosić orędzie Jezusa Chrystusa oraz wspaniały Boży plan zbawienia człowieka i świata.

Ks.prof. UKSW dr hab. Waldemar Chrostowski

ISBN 83-7146-153-4
Warszawa 2000
Oprawa twarda
Format 170x235