Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 329
  • Producent: Vocatio

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń Stolicy Apostolskiej, potwierdzając obustronne korzyści plynące z poznawania tradycji religijnej wyznawców judaizmu i chrześcijan. W Komentarzu Nowy Testament, przedstawiony z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej zarazem, z szacunkiem wydobywa to, co dla obydwu religii jest wspólne. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to przekład greckiego tekstu Nowego Testamentu, dający wyraz wiedzy i wrażliwości żydowskiej, ukształtowanej w judaizmie rabinicznym. Część druga to komentarz do tego tekstu, objaśniający trudniejsze kwestie z punktu widzenia żydowskiej wiary, obyczajowości, obrzędowości i wielu innych czynników składających się na długą i złożoną tradycję żydowską. Takie podejście jest możliwe i uprawnione, bo Jezus Chrystus stanowi spełnienie zapowiedzi Starego Testamentu, jako człowiek przynależał w pełni do świata żydowskiego, Jego orędzie zaś zostało wyrażone w kategoriach religijnych, kulturowych, społecznych i językowych ówczesnego judaizmu. Niniejszy Komentarz pozwala poznać i dowartościować tę spuściznę, a także wykorzystać ją dla skuteczniejszego wyrażania wiary w Jezusa dzisiaj.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
kierownik Zakladu Dialogu Katolicko-Judaistyczncgo
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


ISBN 83-7146-079-1
Warszawa 2005 (Wyd. II)
Oprawa twarda
Format 165x240