Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 330
  • Producent: Vocatio

Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia

Z radością należy przyjcie wznowienie wyczerpanej od dawna \"Konkordancji do Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia\" autorstwa ks. Jana Flisa. Jestem przekonany, że zaspokoi ono potrzeby wielu serc pragnących lepszego poznania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Słowem Boga.
Sygnały docierające z parafii, uczelni i prywatnie od wielu osób, świadczyły o ogromnej potrzebie wznowienia tego wspaniałego dzieła. Szczególna wdzięczność należy się Bogu za fakt wzbudzenia w naszym narodzie tak dużego głodu poznania Jego Słowa. To daje prawdziwą nadzieje na dojrzenie owocu obietnicy, jakiej Najwyższy udzielił w Liście do Hebrajczyków: \"Żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszv i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek\" (Hbr 4,12-13).
Jestem przekonany, że narzędzie, którym jest konkordancja, nie pozostanie bezużyteczne w rękach wielu, ale otworzy szersze możliwości osobistego wsłuchania się w to, co mówi Duch Święty o Chrystusie.

ks. prof. dr hab. Jan Łach

ISBN 83-85435-01-8
Warszawa 2000 (Wyd. II uzup.)
Oprawa twarda
Format 175x230