Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 7910
  • Producent: EMMANUEL
  • szt.
  • 29,90 zł 14,90 zł

Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia

W naszej antologii Czytelnik znajdzie teksty apologetów wczesnochrześcijańskich, anonimowych autorów dzieł apokryficznych i utworów gnostyckich oraz teologów złotego okresu rozwoju literatury patrystycznej. Oprócz greckich, łacińskich i koptyjskich pisarzy zamieściliśmy również próbki pisarstwa Ojców syryjskich. Zamykający antologię fragment Kazania na cześć krzyża bizantyńskiego teologa św. Teodora Studyty (+826) wykracza poza ramy czasowe wyznaczone w tytule i ograniczone do okresu wczesnego chrześcijaństwa, jednak został on włączony ze względu na swoje piękno i teologiczną głębię jako świadectwo rozwoju chrześcijańskiej refleksji na temat krzyża. (fragment Wstępu)

Andrzej Uciecha ur. 1960 r. Pochodzi z Imielina. Kapłan Archidiecezji Katowickiej (święcenia 1987 r.). Studia pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Myszora, ks. prof. Edwarda Stańka i prof. Marie-Joseph Pierre (PAT Kraków, UKSW Warszawa, Institut Catholique de Paris, École Pratique des Hautes Études, Paryż). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (rozprawa doktorska Ascetyczna nauka w Mowach Afrahata; 2000 r.). Adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ (od 2001 r.). Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie patrologii na podstawie rozprawy Polemika św. Efrema z manicheizmem w „Refutationes” i dorobku naukowego (2010 r.). Badania naukowe w zakresie ortodoksji, herezji, heterodoksji w starożytnym Kościele języka syryjskiego (m.in. św. Efrem Syryjczyk, Afrahat). Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej i Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Sekretarz redakcji wydawnictwa Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. Członek Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.).

Patronat medialny:

Gość Niedzielny

Andrzej Uciecha
ISBN: 978-83-63757-00-7
Katowice 2012
Ilość stron: 160
Oprawa: miękka
Format: 145x205