Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8457
  • Producent: EMMANUEL

Listy pasterskie – odezwy – przemówienia.

W zbiorze, który prezentujemy czytelnikom, znajdują się wszystkie rozproszone dokumenty z okresu "katowickiego": listopad 1922 roku – czerwiec 1926 roku, a mianowicie: listy pasterskie, odezwy, przemówienia, słowa w dyskusji. Kwerendzie poddano, poza „Gościem Niedzielnym”, codzienne gazety śląskie z lat 1922–1924 zainteresowane sprawami kościelnym, takie jak: „Gazeta Ludowa”, „Goniec Śląski”, „Górnoślązak”, „Katolik”.

Kadynał August Hlond (1881 - 1948), urodził się na pograniczu Brzęczkowic i Mysłowic. W dwunastym roku życia wraz ze starszym bratem wyjechał do ośrodka salezjanów w Turynie. 3 X 1897 roku złożył śluby zakonne w zgromadzeniu księży salezjanów. 10 VII 1900 roku obronił pracę doktorską z filozofii na Gregorianum. Po powrocie do Polski pracował początkowo jako nauczyciel i wychowawca młodzieży, dyrygent chóru i sekretarz dyrektora zakładu w salezjańskiego w Oświęcimiu. 23 IX 1905 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach objął stanowisko kapelana w zakładzie Lubomirskiego w Krakowie, następnie uzupełniał studia z zakresu literatury polskiej na Uniwersytecie w Krakowie i we Lwowie. Przeniesiony, przez dwa lata kierował placówką salezjańską w Przemyślu. Od 1919 roku był prowincjałem inspektorii salezjańskiej obejmującej Austrię, Węgry i Niemcy. 7 XI 1922 roku papież Pius XI wręczył ks. Hlondowi nominacje na administratora apostolskiego dla tej części Górnego Śląska, która przypadła Polsce. W niespełna cztery lata później został arcybiskupem poznańskim i gnieźnieńskim – prymasem Polski.

Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku - nr 4