Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole (EBOOK-PDF)

  • 19,90 zł
  • szt.

W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach księgi metrykalne zajmują szczególne miejsce. Skala zainteresowania genealogią oraz szerokie spektrum użytkowników, pragnących uzyskać nie tylko dostęp do ksiąg metrykalnych, ale także rozbudowane o nich informacje, stawiają przed pracownikami Archiwum nowe zadania. Ma im podołać oddawana do rąk użytkownika publikacja w postaci informatora. (Ze Wstępu Halina Dudała)

Wydanie przewodnika lub informatora po księgach metrykalnych jest przedsięwzięciem słusznym, oczekiwanym przez użytkowników i ułatwiającym im poszukiwanie źródeł. Autorzy zadbali o opracowanie i dołączenie do wydawnictwa syntetycznych informacji wspomagających owo wyszukiwanie: indeksów, mapy, wstępu. Podobnych publikacji ukazuje się tak mało i nic nie zapowiada, aby ta sytuacja miała się zmienić w najbliższym czasie. Dlatego Autorom należy się wielkie uznanie za podjęcie tego wyzwania. (rec. prof. Halina Robótka)

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku. Nr 3

Redaktor serii: ks. Jerzy Myszor


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
Wykaz ksiąg metrykalnych parafii
Wezwania parafii
Nazwy miejscowości diecezji katowickiej w granicach z 1992 roku
Słownik nazw miejscowości niemiecko-polski
Miejscowości, dzielnice miast oraz osiedla będące siedzibą parafii należące do diecezji katowickiej oraz ich aktualna przynależność administracyjna (stan na rok 2013)
Mapa dekanatów i parafii archidiecezji katowickiej (stan na 2013 rok)
Indeks miejscowości

Książka wydana w formacie elektronicznym PDF.