Mała architektura sakralna w Rybniku

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11212
  • Producent: EMMANUEL

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Katalog.

Autorka z pietyzmem udokumentowała materialne dziedzictwo kulturowe Rybnika. Napisanie pierwszego tak kompletnego opracowania było możliwe na podstawie solidnych badań w terenie, przy dobrej znajomości literatury przedmiotu oraz dokonanej kwerendzie archiwaliów na terenie Górnego Śląska. Dzięki charakterowi inwentaryzacjo-albumowemu publikacja stanowi przewodnik dla czytelnika, który chciałby odkryć tajemnice i bogactwo dziedzictwa religijnego i kulturowego miasta.

ks. dr Leszek Makówka


ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU NR 12.

Redaktor serii: ks. Jerzy Myszor