KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 15

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 7095
  • Producent: Biblos

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 15

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dodatkowo CD - Góra Oliwna i Dolina Cedron,
oraz prezentacja map biblijnych A. Orteliusa.

W styczniu 2011 r. minęło pięć lat od pierwszego spotkania Zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które ukonstytuowało się kilka miesięcy wcześniej. […] Trudno wyliczyć wszystkie inicjatywy dzieła w ciągu pierwszych pięciu lat jego istnienia. Były wśród nich konferencje, kursy, warsztaty, wystawy, rekolekcje. Szczególne jednak miejsce wśród nich zajęła działalność wydawnicza, a mówiąc konkretnie kolejne zeszyty „Kręgu Biblijnego”, redagowane zarówno z myślą o kręgach biblijnych powstających spontanicznie w parafiach, jak i indywidualnym odbiorcy, zainteresowanym lekturą Pisma Świętego w duchu lectio divina. Ukazuje się właśnie jubileuszowy, bo 15. zeszyt „Kręgu”. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest nieco obszerniejszy od poprzednich. I temat w nim podjęty: Credo w kontekście biblijnym – też wydaje się odświętny. […] Symbol nicejsko-konstantynopolitański (IV w.), który wypowiadamy współcześnie w trakcie niedzielnych Mszy św., stał się właśnie ważnym punktem odniesienia dla refleksji nad słowem Bożym w „Spotkaniach z Biblią”, czyli w pierwszej części zeszytu 15 – jubileuszowego – „Kręgu Biblijnego”.
Część drugą wypełniły kontynuacje: dr hab. Krzysztof Mielcarek zabiera nas w kolejną podróż po miastach związanych z działalnością św. Pawła – tym razem do Koryntu i Efezu, ks. dr Piotr Łabuda relacjonuje ostatni etap w życiu Apostoła Narodów, między innymi jego wyprawę z Cezarei do Rzymu, ku ostatecznemu wypełnieniu swojej misji, a ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel przedstawia orędzie teologiczne dwóch ksiąg kronikarskich, czyli Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza.
Jest też upominek jubileuszowy: prezentacje pierwszych map biblijnych Abrahama Orteliusa, zamieszczonych w atlasie świata Theatrum Orbis Terrarium, a także zestaw slajdów z Ziemi Świętej (na płycie CD).

ISBN 978-83-733292-5-6
Tarnów 2011
Ilość stron 208
Oprawa: miękka
Format: 165 x 235