ROK WIARY. Wiara dziełem Boga i człowieka

  • Cena katalogowa: 24,00 zł
  • Rabat: -2,40 zł (10 %)
  • 21,60 zł
  • szt.

ROK WIARY. Wiara dziełem Boga i człowieka

Rozważania dla dorosłych

Wiara dla nas, chrześcijan, jest źródłem pokoju i radości. Troszcząc się o naszą wiarę, dbamy o całe swoje życie zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Ten zbiór rozważań – jedna z kilku publikacji ks. Teodora Szarwarka przygotowanych na zbliżający się Rok Wiary – jest szerokim spojrzeniem na wiarę w świetle wielu zagadnień, m.in.: istnienia Boga, Objawienia Bożego, opatrzności, duszy ludzkiej, świętych, Kościoła, sakramentów.
Te „rekolekcje” – jak można by nazwać tę publikację – służą odnowieniu i umocnieniu naszej wiary, tak często dziś wystawianej na próbę
i wręcz wyśmiewanej.