Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Prawdziwy wychowawca uczestniczy […] w życiu młodzieży, interesuje się jej problemami, stara się poznać jej zapatrywania, uczestniczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach; jako dojrzały i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i drogi do ich osiągnięcia […]. W takim klimacie „pedagogicznej obecności” wychowawca nie jest uważany za „przełożonego”, lecz za „ojca, brata i przyjaciela”.

Jan Paweł II, list Juvenum Patris

ISBN 978-83-60853-16-0
Warszawa 2007
Ilość stron 92
Oprawa miękka
Format 215x295