Listy Nikodema - Jan Dobraczyński

Nie jest to zwyczajna powieść chrześcijańska, jakich wiele na rynku...Listy Nikodema napisane są z niezwykłą przenikliwością i znajomością realiów życia z czasów Jezusa.

To przepiękne studium ludzkiej natury przeplatane historią życia Jezusa, Jego Matki i uczniów.

Wszystko opisane przez rabina Nikodema, członka Sanhedrynu, człowieka wątpiącego, bojaźliwego i przygniecionego cierpieniem, którego życie po spotkaniu ze Zbawicielem nie było już takie samo.

Swoją twórczością Jan Dobraczyński ukształtował wiarę kilku pokoleń katolików. Podsiadł rzadką umiejętność wyjaśniania w prosty, a zarazem trafny i głęboki sposób prawd wiary, skomplikowanych stronic Pisma Świętego i paradoksów ludzkiej egzystencji.

Listy Nikodema przetłumaczone na ponad pięćdziesiąt języków są najwybitniejszą pozycją dorobku Autora. Doczekało się ponad stu wydań na świecie.

To niezwykle ważna książka. Dla wierzących i niewierzących. Dla ufających i wątpiących. Dla szczęśliwych i cierpiących. Dla zakochanych w Jezusie i odrzucających Go...