Kategorie

WYSYŁAMY ZA GRANICĘ!

Więcej informacji na stronie

Dostawa

Darmowa dostawa

 

ODWIEDŹ NAS NA

YouTube - Emmanuel.pl

Z Duchem Świętym

9259
Producent: Flos Carmeli
Anastasio Ballestrero OCD

SPIS TREŚCI 1. Na świętej górze - W towarzystwie Pana - W Jego radości - Z Jego Duchem 2. Duch Święty w życiu trynitarnym - Tajemnica Trójcy Najświętszej - Więź komunii - Wierzę w Ducha Świętego 3. Duch Święty w udzielaniu się Boga światu - W dziele stworzenia - W dziejach zbawienia - We wcieleniu Słowa 4. Duch Święty duszą Kościoła - Duch Święty ożywia Kościół - Duch Święty wspiera magisterium Kościoła - Duch Święty udziela Kościołowi mocy owocowania 5. Duch Święty w sercach naszych - Pierwszy dar dla wierzących - W komunii Ojca i Syna - Obecność żywa i działająca - Żyć z Duchem Świętym 6. Misterium łaski - Udzielanie życia Bożego - Zalążek synostwa Bożego - Uczestniczenie w świętości Boga - Świadome przeżywanie misterium. 7. Duch Święty fundamentem wiary - Początek relacji z Bogiem - Darmowość wiary - Misterium Chrystusa objęte w doświadczeniu człowieka - Dynamizm wiary - Wiara i życie 8. Ożywiciel nadziei - Dążenie nadziei - Człowiecze pragnienie Boga - Radość i udręka nadziei - Cnota, która przemienia 9. Duch miłości - Umiłowani w Duchu - Miłujemy w Duchu - Ewolucja miłości - Miłość bratnia - Boskie braterstwo 10. Dary Ducha Świętego - Nieodzowność i skutki darów - Rozum, umiejętność, mądrość - Dar rady i dar męstwa - Dar pobożności i dar bojaźni Bożej - Różnorodność darów 11. Duch Święty duszą modlitwy - Z modlącym się Jezusem - Wołanie Ducha - Osobista droga - Komunia z Bogiem 12. Inspirator każdej modlitwy - Święta liturgia - Modlitwa wspólnotowa - Modlitwa osobista - Bezkresne horyzonty 13. Duch Święty i rozwój modlitwy - Oschłość duchowa - Modlitwa uproszczona - Modlitwa wlana i mistyczna 14. Duch Święty w życiu zakonnym - Charyzmatyczne źródło - Charyzmat eklezjalny - Wkorzeniony w "wezwanych" - Znatchnienia Ducha 15. Duch Święty jako zasada konsekracji - Konsekrowani w Duchu - W Chrystusie Jezusie - Nieustanna nowość - "Inwestytura" Ducha

Stron: 266
Oprawa: miękka klejona
Format: 105x145