Aniołek dla Ciebie - Wypłyń na głębię

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9032
  • Producent: JUT

Niewielka ksią­żeczka zawiera cie­kawe, pełne wraż­li­wo­ści myśli św. Jana Pawła II.
Cytaty cha­rak­te­ry­zują się opty­mi­zmem oraz nadzieją.

For­mat: 120 x 100
Liczba stron: 16
Numer ISBN: 978–83-64402–66-1
Rok wyda­nia: 2014