Módlmy się... do Aniołów Stróżów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8880
  • Producent: JUT

Każdy ma swego Anioła Stróża towa­rzy­szą­cego mu nie­ustan­nie aż do śmierci. Modli­tew­nik oprócz modlitw w róż­nych inten­cjach, do wła­snego Anioła Stróża czy Anio­łów opie­ku­ją­cych się bli­skimi nam oso­bami, zawiera lita­nie i nowennę do Anio­łów Stró­żów, jak też koronkę za ich przyczyną.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-63602–64-2
Rok wyda­nia: 2013