Módlmy się... do św. Benedykta

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Modli­tew­nik poświę­cony św. Bene­dyk­towi z Nur­sji — patro­nowi Europy. Oprócz modlitw do Świę­tego (m.in. nowenna, lita­nia, koronka) zawiera rów­nież opis meda­lika św. Bene­dykta oraz infor­ma­cje na temat łask, które można otrzy­mać, nosząc ten medalik.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-63602–18-5
Wyda­nie II
Rok wyda­nia: 2013