Módlmy się... do św. Filomeny

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8874
  • Producent: JUT

Modli­tew­nik poświę­cony św. Filo­me­nie, dzie­wicy, męczen­nicy, która nie chciała być żoną pogań­skiego tyrana i brać udziału w jego grzesz­nym i hanieb­nym życiu. Pozy­cja ta zawiera krótką bio­gra­fię św. Filo­meny i modli­twy kie­ro­wane do niej.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83–64402–32–6
Rok wyda­nia: 2014