Módlmy się... do św. Jadwigi Śląskiej i św. Jadwigi Królowej

  • Cena katalogowa: 5,00 zł
  • Rabat: -0,50 zł (10 %)
  • 4,50 zł
  • szt.

Modli­tew­nik poświę­cony dwóm pol­skim Świę­tym — św. Jadwi­dze Kró­lo­wej i św. Jadwi­dze Ślą­skiej. Publi­ka­cja zawiera krót­kie bio­gramy Świę­tych Jadwig oraz sze­reg modlitw.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-63602–86-4
Rok wyda­nia: 2013