Módlmy się... do św. Joanny Beretty Molli

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich tych, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Joanny Beretty Molli, patronki matek i dzieci poczę­tych. Pozy­cja ta zawiera krótki bio­gram Świę­tej i sze­reg modlitw św. Joanny i do św. Joanny.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–07-4
Rok wyda­nia: 2014