Módlmy się... do św. Michała Archanioła

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8878
  • Producent: JUT

Modli­tew­nik przy­go­to­wany dla czci­cieli św. Michała Archa­nioła. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie sze­reg infor­ma­cji na temat obja­wień, kultu i sank­tu­ariów św. Michała Archa­nioła oraz sze­reg modlitw.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-63602–94-9
Rok wyda­nia: 2013