Módlmy się... Modlitewnik dla najmłodszych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8869
  • Producent: JUT

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich dzieci zawiera sze­reg modlitw dla naj­młod­szych. Dodat­kowo każda modli­twa wzbo­ga­cona jest ilu­stra­cją, która pre­zen­tuje Pana Jezusa, Pana Jezusa w towa­rzy­stwie dzieci, anio­łów, Matkę Bożą itp. W publi­ka­cji znaj­dziemy m.in. Modli­twę Pań­ską, Pod Twoją obronę, Przy­ka­za­nia Boże, Akty cnót Boskich, Modli­twę dzieci za rodzi­ców, Modli­twę za rodzeń­stwo.For­mat: A6

Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–15-9
Rok wyda­nia: 2014