Módlmy się... Modlitewnik ojca

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 14303
  • Producent: JUT

Powołanie do ojcostwa jest jednym z niezwykle ważnych zadań, jakie Bóg stawia przed mężczyzną. Odnosi się ono zarówno do bycia ojcem biologicznym, jak i duchownym. Aby w pełni przyjąć to posłannictwo i sumiennie wypełniać swoje zobowiązania wobec rodziny, trzeba dążyć do tego, by prawdziwie stać się mężczyzną, czyli osobą zdolną do wzięcia odpowiedzialności za siebie i za innych, za przekazywanie życia i wychowanie. Rolą ojca w rodzinie chrześcijańskiej jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i miłości, a także mądre stawianie wymagań i granic. Powołanie do ojcostwa ma swoje źródło w ojcostwie Boga, dlatego każdy ojciec powinien być człowiekiem wiary i modlitwy.