Módlmy się... o pokój na świecie

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12903
  • Producent: JUT

O Panie. uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzia panuje mrok, radość tam, gdzie panujesmutek.

św. Franciszek z Asyżu