Módlmy się... O uzdrowienie ludzkich zranień

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8842
  • Producent: JUT

Być może prze­śla­dują cię nocne kosz­mary, być może boisz się ludzi, być może nie potra­fisz sobie pora­dzić z agre­sją, która dotyka two­ich bli­skich… Być może wciąż wra­casz do wspo­mnień domu rodzin­nego i awan­tur wywo­ły­wa­nych przez rodzica-alkoholika, być może prze­śla­duje cię smu­tek i przygnębienie…

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-63602–04-8
Wyda­nie II
Rok wyda­nia: 2010