Mój Patron Święta Filomena

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Tomik zawiera bio­gra­fię św. Filo­meny oraz dwie modli­twy do Świę­tej: O odda­nie Chry­stu­sowi, O pod­da­nie się woli Bożej.

Święta Filo­mena (ok. 289–302) była dzie­wicą, męczen­nicą, która mimo namowy rodzi­ców oraz cesa­rza rzym­skiego Dio­kle­cjana, nie wyra­ziła zgody na mał­żeń­stwo z owym cesa­rzem. Pra­gnęła poświę­cić się Bogu i tylko Jemu słu­żyć. Jej męczeń­skiej śmierci towa­rzy­szyły liczne cuda.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–28-9
Rok wyda­nia: 2014