Mój Patron Święty Łukasz

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.
Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, bł. Łuka­sza Bojko z grona Męczen­ni­ków Pod­la­skich, bł. Łuka­sza i 48 towa­rzy­szy na czele z bł. Sado­kiem, św. Łuka­sza Vu Bá Loan – kapłana i św. Łuka­sza Phạm Trọng Thìn – ter­cja­rza z grona Męczen­ni­ków Wietnamskich.

Święty Łukasz Ewan­ge­li­sta (I w.) był jed­nym z czte­rech ewan­ge­li­stów, odby­wa­ją­cym wiele dale­kich podróży. Poniósł męczeń­ską śmierć.

Bło­go­sła­wiony Łukasz Bojko z grona Męczen­ni­ków Pod­la­skich (1852–1874) odzna­czył się boha­ter­ską obroną bram kościoła.

Bło­go­sła­wiony Łukasz i 48 towa­rzy­szy na czele z bł. Sado­kiem był prze­orem domi­ni­kań­skiego kon­wentu św. Jakuba w Sandomierzu.

Dodat­kowo opi­sane są bio­gra­fię Świę­tych Łuka­sza Vũ Bá Loan – kapłana i Łuka­sza Phạm Trọng Thìn – ter­cja­rza z grona Męczen­ni­ków Wiet­nam­skich.


For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–41-8
Rok wyda­nia: 2014