Modlitwa. Historia przyjaźni

Modlitwa była niejako pędzlem, którym posługiwał się Pan, tworząc to piękne dzieło, oraz narzędziem, za pomocą którego udzielał św. Teresie zadziwiających dóbr i łask, którymi się odznaczała.
Zarówno osoba Teresy, jak i jej słowa są modlitwą. To długa i głęboka historia przyjaźni. Teresy nie można zrozumieć bez modlitwy. Prawdopodobnie również modlitwy nie można już w pełni zrozumieć bez Teresy. Teresa i modlitwa przywołują się nawzajem i podążają razem. 
Przesłanie Matki Teresy od Jezusa, rozeznane słowo życia, wywołujące długotrwałe i  sięgające głęboko poruszenie, przekazuje czystą istotę ewangeliczną: modlitwa jest przy-jaźnią. To osobiste zaangażowanie w miłość. 

Autor: Maximiliano Herraiz OCD
ISBN: 978-83-7604-337-1
rok wydania: 2015
oprawa: miękka
format: 19,5 x 12,5 cm
stron: 288