Moc krzyża i Moc zmartwychwstania - MP3

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3654
  • Producent: Koinonia

Moc krzyża i Moc zmartwychwstania - MP3 

Wykład 1 Paweł Wieja – MOC krzyża Chrystusa
Wykład pomoże pojąć istotę pełnego zwycięstwa Chrystusa nad przeciwnikiem Boga – szatanem, poprzez śmierć na krzyżu. Jezus nigdy nie utracił swego autorytetu i mocy.
Umierając na krzyżu, stał się ofiarą za każdy popełniony przez człowieka grzech, a ponadto odebrał szatanowi autorytet w panowaniu nad światem.

Wykład 2 Henryk Wieja – MOC zmartwychwstania Chrystusa
Poprzez wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa otrzymujemy autorytet utracony przez grzech pierwszego człowieka. Moc Zmartwychwstania
Jezusa daje każdemu, kto wierzy, możliwość życia w zwycięstwie nad wszelkim złem.

Wykład pomaga zrozumieć, czym jest powołanie chrześcijanina i Kościoła oraz modlitwa z autorytetem nadanym przez Chrystusa.

Paweł i Henryk Wieja
Czas trwania: 150 min.
Ilość nośników: 1 CD - MP3