Rodziny Patriarchów Biblijnych - MP3

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3025
  • Producent: Koinonia

Rodziny Patriarchów Biblijnych - MP3

Płyta zawiera wykłady pod tytułem Rodziny Patriarchów Biblijnych. Jest to dogłębne i odkrywcze studium funkcjonowania rodziny na podstawie fragmentów I Księgi Mojżeszowej Pisma Świętego. Ciekawa i inspirująca analiza historii życia Abrahama, Jakuba i Izaaka, skłania do wyciągnięcia praktycznych wniosków. Zdaniem uczestników seminarium specjalistycznego, w czasie którego zostały nagrane prezentowane przez nas wykłady, to zarówno niesamowite studium problemów rodzinnych, jak i kwestii wiary i ufności Bogu. Pomagają odkryć własne dziedzictwo pokoleniowe oraz dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, żeby zrzucić jarzmo dysfunkcji i rozpocząć drogę błogosławieństwa...

Autor jest terapeutą małżeńskim, rodzinnym
i dziecięcym, Od 1982 roku prowadzi prywatną poradnię
w San Jose w Kalifornii. Absolwent California State University i Azusa Pacific University. Pracę terapeuty rozpoczął po kilkuletnim okresie realizowania programów pomocy młodzieży.

Nośnik: 1 x płyta CD MP3
Czas nagrania: 13:30:00