Biblia z komentarzami Jana Pawła II

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9225
  • Producent: M

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. bpa Kazimierza Romaniuka.

Po raz pierwszy w tysiącletniej historii polskiego Kościoła Pismo Święte z komentarzami świętego Jana Pawła II!

Unikatowa, złocona i tłoczona oprawa z misternymi ornamentami nawiązującymi do wydań Biblii z XIX wieku. Brzegi stron Biblii pokryto złotą folią.

Biblia zawiera 83 starannie wydrukowane w kolorze sepii biblijne ryciny Gustave’a Doré. Operowanie przez artystę światłocieniem i finezyjną kreską podkreśla realizm oraz ekspresję przedstawianego świata i buduje jego tajemniczość.

Na wewnętrznych stronach okładek zostały umieszczone barwne, średniowieczne mapy świata i Ziemi Świętej.
Jedna z nich, przedstawiająca Jerozolimę jako centrum ówczesnego świata jest uznawana za najstarszą zachowaną mapę przed­stawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata.

Biblia zawiera:
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - tłumaczenie ks. bpa Kazimierza Romaniuka
- Wykaz skrótów i oznaczeń
- Wykaz czytań mszalnych
- 360 stron komentarzy Jana Pawła II
- 83 ryciny Gustave’a Doré
- 6 map
- pamiątkowa obwoluta


Tłumaczenie:
bp. Kazimierz Roamniuk

Ilość stron: 1456
Oprawa: twarda
Format: 240 x 320