Totus Tuus Święci oddani Maryi

  • 29,90 zł
  • szt.

[...] Na kartach tego albumu nie został wyczerpany krąg czcicieli czy niewolników Maryi. Nie wszyscy używali zawołania: Totus Tuus. Kiedy jednak poznamy ich maryjny rys życia, nie będziemy mieć wątpliwości, że wszystko oddali Maryi, przekonani, że równocześnie cali należą do Boga, od którego pochodzą, którego żywą obecność rozpoznają i ku któremu zmierzają. Przyglądamy się wybranym świętym mężczyznom i kobietom, którzy mimo że żyli w różnych wiekach, przekonują nas, iż nic nie stracili, zawierzając się Maryi. Wpatrzeni są w Matkę, która jest Hodetrią - wskazującą Chrystusa. Stawiają nam pytanie, czy w oddaniu Maryi całego swojego życia widzimy szansę i wyzwanie [...]. Ze wstępu