Misterium Bożego Miłosierdzia w życiu i posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej

Misterium Bożego Miłosierdzia w życiu i posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej

„U podstaw misterium Bożego miłosierdzia leży tajemnica wiary chrześcijańskiej, mówiąca o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. Definitywnym wcieleniem miłosierdzia
- według encykliki papieża Jana Pawła II Dives in misericordia - jest Chrystus paschalny Wydarzeniem - Syntezą Bożego miłosierdzia jest więc śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa: wobec człowieka owo wydarzenie uobecnia się głównie w sakramentach - szczególnie w Eucharystii i sakramencie pokuty (...).
W sposób oryginalny orędzie o miłosierdziu ks. S Ropiak odnosi w swojej pracy do posługi szafarza nadzwyczajnego Komunii świętej. (...) Praca będzie miała szczególne zastosowanie w formacji duchowości chrześcijańskiej ludzi świeckich zaangażowanych w życiu Kościoła jako pomocników biskupa i prezbitera na terenie diecezji i parafii w duszpasterstwie ludzi chorych, niepełnosprawnych i ruchów religijnych. Szafarze Komunii św. to pewna elita ludzi zaangażowanych na rzecz upodmiotowienia laikatu w życiu Kościoła. Dla powodzenia tego dzieła konieczna jest ich odpowiednia formacja duchowa. (...) Praca Ks. dra S. Ropiaka wychodzi w sposób erudycyjny naprzeciw temu wyzwaniu... Będzie dobrym przewodnikiem szafarzy Komunii św. w dziele formowania ich duchowości chrześcijańskiej".
ks. Prof. dr hab. Władysław Nowak
WT UWM w Olsztynie

ISBN 83-87078-67-0
Olsztyn 2003
Ilość stron 128
Oprawa miękka
Format 146x206